Gehoorzaamheidslessen voor gezelschapshonden


U hebt een hond gekocht, gekregen of er zich over ontfermd toen hij u zo zielig aankeek. Een hond heeft nu eenmaal bepaalde karaktereigenschappen die u wel of niet aanspreken. Toch kunt u van uw hond een huisgenoot maken die zich prettig en veilig voelt bij u en bij anderen. Een juiste opvoeding en opleiding van uw geliefde huisdier kunnen irritatie voorkomen tussen mens en dier.


* U leert uw hond gehoorzamen op een manier van belonen.

* U leert uw hond zich deftig te gedragen tussen het dagelijks verkeer.

* Puppytraining vanaf 10 weken.

* Alle rassen groot of klein.

* Begeleiding en raadgevingen bij aanschaf van een hond.

* Begeleiding voor geleiders die aan gehoorzaamheidswedstrijden deelnemen.


Gezelschapshonden

Wat word er aangeleerd?

hond socialiseren met allerlei geluiden en bewegingen

hond socialiseren met mensen en verkeer

voorstellen hond(gebit tonen en laten aaien)

aangelijnd en los volgen met en zonder hindernissen

houdingen(zit, af en recht, ook op afstand)

voorwerp apporteren

hond oproepen

voedsel weigeren van vreemden

hond afleggen gedurende een tijd op bepaalde plaats

terugsturen naar plaats

onderbreking

verloren voorwerp opzoeken

enz..